راه اندازی دیزل ژنراتور با دور آرام

تنظیم سرعت آرام (Idle Speed Setting) در گاورنر GAC ESD5500
بازار دیزل ژنراتور

نمایش یک نتیجه