پارالل سنکرون دیزل ژنراتور با استفاده از گاورنر ESD5500

پارالل سنکرون دیزل ژنراتور گاورنر ESD5500

تابلو سنکرون یا تابلو پارالل وظیفه کنترل و هماهنگی بین یک یا چند دیزل ژنراتور با هم و یا برق شهر را در حالتهای مختلف کارکردی دارد.

تابلو کنترل با توجه به کارکرد به سه گروه

تابلو کنترل دستی (Manual)

تابلو کنترل اتوماتیک (Emergency)

تابلو کنترل پارالل (Synchronize)

طبقه بندی میشود.

برد کنترلی ژنراتور سنکرون:

یک برد کنترلر سنکرون برای چک کردن پارامترهای دیزل ژنراتورهای هر واحد در سیستم نصب می شود.

وظیفه برد سنکرون : کنترل بار و ژنراتور و زمانبندی برای روشن – خاموش شدن است.

رله فعال: یک کنترل کننده رله فعال برای هماهنگ سازی مناسب بار ، توازن ولتاژ و توابع برق با پلاریته معکوس بررسی می باشد.

تابلو پارالل (Synchronize) :

تابلو پارالل یا سنکرون قابلیت اتصال دو یا چند منبع تولید برق (دیزل ژنراتور) به یکدیگر و یا با برق شهر را دارد.

در این حالت امکان تقسیم بار بین دیزل ژنراتورها برای انعطاف پذیری بیشتر مجموعه وجود دارد.

این تابلو امکان استفاده از Soft transfer (برگشت برق بدون قطعی) را به شما میدهد.

 

سنکرون پارالل کردن ژنراتورها ی برق سنکرون

سنکرون پارالل کردن دیزل ژنراتورها همیشه بیش از یک واحد ژنراتور بزرگ به طور قابل توجهی سودمند است.

سنکرون سازی دیزل ژنراتورها به محدودیت های فضا و سطح بالایی از پیچیدگی های مربوط به راه اندازی و نگهداری، محدود است.

تا همین اواخر، بسیاری از کسب و کارهای بزرگ و کوچک از کارکرد موازی مجموعه ژنراتورها بی توجه رد شده بودند.

آموزش پارالل سنکرون دیزل ژنراتور با استفاده از گاورنر ESD5500

وقتی بخواهیم از گاورنر ESD5500 GAC  در حالت پارالل سنکرون استفاده کنیم:

می بایست ترمینال های G  و N را به خروجی برد PLC سنکرون متصل گردد.

مانند پایه ۳۵ و ۳۶ برد DES8610 و DSE8620 با کابل شیلددار متصل می کنیم .

برد پارالل DSE8610 با اعمال ولتاژ ۰ تا ۵ ولت Dc به گاورنر ۵۵۰۰، دور و فرکانس را روی ۵۰Hz تنظیم و تثبیت می کند.

تا عملیات پارالل سنکرون انجام شود.

دقت کنید هنگامی که پایه های G و N را به برد PLC پارالل سنکرون وصل می کنید دور ۱۵۰۰RM اولیه گاورنر تغییر می کند.

می بایست با استفاده از تنظیمات سنکرون برد DSE8610 دور را در دور نامی ۱۵۰۰RPM معادل فرکانس ۵۰HZ هرتز تنظیم کنید.

جهت راهنمایی بیشتر به بخش بردهای پارالل سنکرون دیپسی در این سایت بازار دیزل مراجعه نمایید.

پارالل سنکرون دیزل ژنراتور گاورنر ESD5500

پارالل سنکرون دیزل ژنراتور گاورنر ESD5500